Μάθετε περισσότερα για τις προγραμματισμένες δραστηριότητες και τα αποτελέσματά μας εδώ.

Εκπαιδευτικός οδηγός

Ανάπτυξη ενός εύχρηστου εκπαιδευτικού οδηγού με τίτλο “Πώς να εξηγήσετε την Πολλαπλή Σκλήρυνση στον εργοδότη και τους συναδέλφους σας” για την ευαισθητοποίηση σχετικά με την πολλαπλή σκλήρυνση.

Βίντεο γκαλερί

Ενημερωτικά βίντεο για όλες τις χώρες-εταίρους για την αύξηση της δημόσιας ευαισθητοποίησης σχετικά με τη πολλαπλή σκλήρυνση, καθώς και για την ενημέρωση των ατόμων που πάσχουν από πολλαπλή σκλήρυνση για τις ευκαιρίες απασχόλησής τους.

Εργαλειοθήκη πληροφόρησης

Ευέλικτη εργαλειοθήκη πληροφόρησης για την εκπαίδευση των διευθυντών και του προσωπικού των σύγχρονων οργανισμών στην κατανόηση των αναγκών των ατόμων με ΠΣ στον εργασιακό χώρο και των διαθέσιμων πόρων χρηματοδότησης από την κυβέρνηση.

Εκπαιδευτική πλατφόρμα

Ανάπτυξη μιας ευέλικτης πλατφόρμας εκμάθησης επιχειρηματικών δεξιοτήτων που θα διευκολύνει την εκμάθηση και θα περιλαμβάνει πάνω από 10 ενότητες, διαδραστικό υλικό και εργαστήρια.

Πρόγραμμα συμβουλευτικής υποστήριξης

Ανάπτυξη ενός προγράμματος καθοδήγησης για μέντορες που θα συμμετέχουν και θα παρέχουν εμπειρίες και υποστήριξη σε νέους που πάσχουν από πολλαπλή σκλήρυνση κατά πλάκας.