Στις 29 Νοεμβρίου, ο αυστριακός εταίρος KI-I διοργάνωσε μια εκδήλωση διάχυσης για το έργο ShapeMS στο […]