Μεταξύ 6 και 8 Μαρτίου 2024, μια ομάδα εργοδοτών από την Κύπρο, την Ιταλία, την Ισπανία, την Τουρκία και την Αυστρία – τις χώρες που συμμετέχουν στο ShapeMS – θα συναντηθούν στη Βιτσέντζα (Ιταλία) για να παρακολουθήσουν μια εκπαίδευση στο πλαίσιο του έργου.

Κατά τη διάρκεια της τριήμερης κατάρτισης, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις ενότητες πληροφόρησης και υποστήριξης που απευθύνονται στους εργοδότες και οι οποίες αναπτύχθηκαν τους τελευταίους μήνες. Επιπλέον, θα μοιραστούν τις απόψεις και τις εμπειρίες τους, προκειμένου να συμπεριληφθεί η ανατροφοδότησή τους, ώστε τα αποτελέσματα να είναι πραγματικά προσαρμοσμένα στις ανάγκες της ομάδας-στόχου.

Είναι σημαντικό οι εργοδότες σε διάφορες χώρες να γνωρίζουν τις υλικές και άυλες ανάγκες των ατόμων με ΣΚΠ, προκειμένου να δημιουργήσουν ένα εργασιακό περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς για αυτούς.

Κατά τη διάρκεια αυτών των ημερών, οι υπεύθυνοι του έργου θα πραγματοποιήσουν επίσης μια διακρατική συνάντηση για να συζητήσουν και να αξιολογήσουν το έργο που έχει γίνει μέχρι στιγμής, καθώς και να θέσουν τις βάσεις για τα επόμενα βήματα αυτού του συναρπαστικού έργου για τη βελτίωση της ζωής των ατόμων με σκλήρυνση κατά πλάκας.

Περισσότερα σύντομα!

Categories:

Tags:

Comments are closed