Proje ortakları ve onlara nasıl ulaşabileceğiniz hakkında daha fazla bilgi edinin

Youth Employment/ Training Foundation (IEEN)

Kıbrıs

Gençlik İstihdam / Eğitim Vakfı (IEEN), yüksek akademik ve mesleki niteliklere sahip, çeşitli meslekleri kapsayan çok sayıda kurucu üyeye sahip, Kıbrıs’ta kayıtlı bir STK’dır.

IEEN’in ana hedefleri şunlardır:

  • Kıbrıs’ın gençleri arasında sosyal becerilerin ve işle ilgili özelliklerin geliştirilmesi.
  • Yeşil sürdürülebilirlik ve istihdam edilebilirlik becerilerine vurgu yaparak hem yaşlıları hem de gençleri içeren ve destekleyen programlar aracılığıyla nesiller arası dayanışmanın geliştirilmesi
  • Kıbrıs’ta iş etiği ve tutum algılarının değiştirilmesi
  • Kıbrıs’ta yaşayan insanlar, aşağıdaki gibi programlara erişebilirler:

1. Mentorluk,
2. Sosyal beceriler ve mesleki nitelikler üzerine atölye çalışmaları,
3. Yarı zamanlı/mevsimlik olarak eğitim çalışmaları ve,
4. Bir dizi yaşlı profesyonelin gençlere mentor olarak destek vermesi.

Asociación Caminos

İspanya

Kâr amacı gütmeyen ve 2014 yılında kurulan Caminos derneğinin faaliyetleri eğitim ve sosyal hizmet alanlarına adanmıştır.

Temel amaçlar arasında değişim ve iletişimi teşvik etmek, bireysel gelişim fırsatlarını iyileştirmek, risk altındaki hedeflerin sosyal içermesini desteklemek ve ulusal ve uluslararası işbirliği yoluyla eğitim, öğretim ve sosyal kalkınma alanında yenilikçi metodolojiler geliştirmek yer almaktadır.

Caminos personeli, gençlik çalışmaları, işgücü piyasası müdahaleleri ve deneyime dayalı ve güçlendirme metodolojileri ile eğitim sağlama konularında uzun yıllara dayanan deneyime sahiptir.

Kompetenznetzwerk KI-I

Avusturya

KI-I’in temel amacı, engelli ve yaşlı insanların yaşam koşullarını iyileştirmektir. KI-I, bu alanda bilgi alışverişi için bir platform olarak görülebilir. Temel araştırma, uygulama ve öğretim arasında bir köprü kurar. KI-I, engelli insanların sosyal ve işle ilgili bir bağlamda entegrasyonunun iyileştirilmesine yönelik projelerle uğraşırken kurumlara ve şirketlere destek sunar.

Kurumlar ve şirketlerden oluşan bir ağ kurarak, hedef grupların tesislerinde yeniliklere yol açan ve Üst Avusturya ekonomisi için teşvik sağlayan projelere geniş bir know-how yelpazesi akmaktadır.

BİT, Yardımcı Teknolojiler, erişilebilir web ve yazılım tasarımı ile Kolay Okunabilirlik alanlarında bir bilgi platformu olarak hareket eden KI-I, danışmanlık, seminerler ve know-how aktarımlarının yanı sıra daha geniş bir kitleyi hedefleyen etkinlikler de düzenlemektedir.

KI-I bağımsızdır ve sahadaki tüm aktörlere açıktır. Bir yol arkadaşı, destekleyici ve çoğaltıcı olarak görülmeli, ancak asla bir rakip olarak görülmemelidir. KI-I Avusturya’da ve ötesinde benzersizdir.

Consulenza Direzionale di Paolo Zaramella (CDPZ)

İtalya

CDPZ, 24 yıllık deneyime sahip bir İtalyan danışmanlık ve eğitim firmasıdır. Ana faaliyetleri şunlara odaklanmıştır: AB projeleri (50’den fazla), yönetim, yenilik transferi, iş transferi ve nesil değişimi, kadın ve genç girişimciliği.

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ AKTİF ÖĞRENCİ SPOR DERNEĞİ (UÜAÖSD)

Türkiye

ULUDAG UNIVERSITESI AOSD, büyük Bursa şehrinde bulunan, kâr amacı gütmeyen bir devlet yükseköğretim kurumudur. Türkiye STK’sı tarafından resmi olarak akredite edilen ve/veya tanınan Uludağ Üniversitesi AOSD, çok büyük (uniRank kayıt aralığı: 45.000’den fazla öğrenci) bir karma yükseköğretim kurumudur. Uludağ Üniversitesi, çeşitli çalışma alanlarında lisans dereceleri, yüksek lisans dereceleri, doktora dereceleri gibi resmi olarak tanınan yükseköğretim derecelerine götüren kurslar ve programlar sunmaktadır. Uludağ Üniversitesi Sivil Toplum Kuruluşunun misyonu, Atatürk’ün çizdiği çağdaş, laik ve demokratik yolda, aklın ve bilimin öncülüğünde, ulusal değerlere saygılı, kişisel sorumluluğu yüksek, özgür düşünceye sahip, ülkenin kültürel ve tarihi değerleriyle özdeşleşen çağdaş öğrenciler yetiştirmektir.

Eurosuccess Consulting (EUROSC)

Kıbrıs

Eurosuccess Consulting, proje yönetimi, eğitim ve danışmanlık hizmetleri alanında faaliyet gösteren bir Danışmanlık ve Eğitim kuruluşudur. EUROSC, proje yönetimi, araştırma, eğitim ve eğitim geliştirme konularında uzmanlığa sahip genç ve dinamik bir ekip aracılığıyla, çeşitli hedef grupların, toplulukların, kuruluşların ve işletmelerin Kıbrıs’ta ve yurtdışında yaşam boyu öğrenme fırsatlarına ilişkin ihtiyaçlarını karşılayan kapsamlı bir hizmet paketi sunmaktadır.